FE

PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH "ATLAS" A. KOZAKIEWICZ, B. KOT SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Planowanym efektem projektu będzie utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 66 567,96 zł


FE

PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH "ATLAS" A. KOZAKIEWICZ, B. KOT SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. GRANT2/140.

Celem projektu jest opracowanie w toku prac badawczo-rozwojowych nowego produktu.

Wartość projektu: 159 900,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 99 996,00 zł